Anastasiya Grunova

Анастасия Грунова

team-line-01 anastasiya.grunova@tbp.bg

ПОЗИЦИЯ:

Старши правен консултант, Адвокат

ОБРАЗОВАНИЕ:

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ (Факултет по право, Магистър по право)

team-line-02

ЕЗИЦИ:

  • български
  • английски

team-line-02

ЧЛЕН:

Софийска адвокатска колегия

team-line-02

СФЕРИ НА ЕКСПЕРТИЗА:

Търговски сделки, Корпоративно право