Дамян Лешев

Съдружник, Адвокат

 

team-line-01 damyan.leshev@tbp.bg

ОБРАЗОВАНИЕ:

Университет за национално и световно стопанство (Юридически факултет, Магистър по право), Университет за национално и световно стопанство (Финансово-счетоводен факултет, Бакалавър счетоводство и контрол)

ЕЗИЦИ:

  • български
  • английски

ЧЛЕН:

Софийска адвокатска колегия

Дамян е част от групата по финансово право на „Цветкова, Бебов и съдружници“, която ръководи съвместно с Николай Бебов.

Преди присъединяването си към адвокатското дружество през 2015г., Дамян е работил в няколко дружества от финансовия сектор, включително е заемал старша позиция в юридическия отдел на „Юробанк България“ АД, една от водещите български банки. През този период Дамян е предоставял правно съдействие в много проекти, свързани с предоставяне на външно междубанково финансиране от страна на международни и местни кредитори, като ЕБВР, IFC, EIB, Българска банка за развитие и др.

Като част от екипа на „Цветкова, Бебов и съдружници“, Дамян е взел участие в редица проекти, свързани с междубанкови и банкови финансирания на корпоративни клиенти и други институции. Дамян води, включително заедно с Николай Бебов, някои от последните проекти на кантората като местен правен консултант на банка от Югоизточна Азия във връзка с планирано предоставяне на инфраструктурно финансиране на един от най-големите български доставчици на комунални услуги, местен правен консултант на кредитополучателя Telus International във връзка с получаване на допълнително финансиране в размер на 870,000,000 щатски долара, както и като консултант на банка – кредитор по отношение на издаване на корпоративна гаранция от българското дъщерно дружество на кредитополучател от Централна Европа като обезпечение по револвиращ кредит в размер на 12,000,000 евро.

Дамян Лешев е водещ правен специалист по банково право и право на капиталовите пазари, който е препоръчан от независими класации като например Chambers, IFLR 1000 и Legal 500.