Dimitar Grozdanov

Димитър Грозданов

Адвокат, Старши правен консултант

 

team-line-01 dimitar.grozdanov@tbp.bg

ОБРАЗОВАНИЕ:

Софийски университет „Св. Климент Охридски” (Факултет по право, Магистър по право), Harvard Law School (кандидат за магистър по право – клас 2022)

ЕЗИЦИ:

  • български
  • английски
  • немски

ЧЛЕН:

Софийска адвокатска колегия

Димитър е адвокат, част от практиките „Преобразувания и придобивания“ и „Банки и финанси“ на „Цветкова, Бебов и съдружници“.

Завършва магистратура, специалност „Право“, в Юридическия факултет на Софийски университет и е член на Софийска адвокатска колегия. В момента е кандидат за магистър по право (LL.M.) в Harvard Law School.

Димитър е ръководил множество придобивания в различни пазарни сектори, в това число банковия, енергийния, на информационните технологии и производството. Съветва чуждестранни инвеститори, стъпващи на българския пазар, по въпросите на групови преструктурирания и корпоративно управление.

Димитър има богат опит и в консултирането на кредитни, платежни и финансови институции и застрахователни компании във всички аспекти на тяхната дейност, включително спазване на нормативните изисквания, онлайн кредитиране, финансови технологии, трансгранично предоставяне на кредити и продажба на вземания, AML процедури и защита на потребителите.

Говори английски и немски език.