До половината от служителите могат да бъдат едновременно на работното място

17.11.2020

Нова мярка за ограничаване разпространението на COVID-19 въведе министъра на здравеопазването с най-новата си заповед (налична тук).

В офис помещенията на работодателя едновременно могат да присъстват до половината от работниците и служителите. За намаляване струпването на персонал на работното място работодателите могат да установят работно време с променливи граници или работа на смени.

Остава задължението за работодателите, чиито служители работят присъствено, да осигурят физическа дистанция от поне 1,5 метра между отделните работни станции. Когато площта на офиса не позволява такова отстояние, работодателят е длъжен да осигури защитни маски за лице за персонала си.

Продължават да се прилагат и изискванията за редовна дезинфекция на работното място и недопускане на работници и служители с прояви на остри респираторни заболявания.

Разбира се, предпочитана по препоръка на здравните власти остава работата от разстояние. Тя трябва да бъде въведена от всички работодатели, при които е възможна такава организация на работния процес. Именно този подход осигурява максимално ниво на защита и гарантира за работодателя изпълнение на задължението му за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място в настоящите времена на пандемия.

За повече информация можете да се обърнете към:

адв. Иля Комаревски, Съдружник
ilya.komarevski@tbp.bg

адв. Милеслава Богданова-Мишева, Старши правен консултант
mileslava.bogdanova@tbp.bg