ОБРАЗОВАНИЕ:

Софийски университет „Св. Климент Охридски” (Факултет по право, Магистър по право)

ЕЗИЦИ:

  • български
  • английски
  • италиански
  • френски
  • руски

ЧЛЕН:

Софийска адвокатска колегия

Елеонора е мениджър в „Цветкова, Бебов и съдружници“ и адвокат с богат опит, част от екипите на кантората по Право на конкуренцията и Фармацевтично право.

Тя има опит в консултирането по сложни въпроси в областта на конкурентното право като злоупотреба с господство, ценова политика, забранени вертикални споразумения, изключителни и селективни системи за дистрибуция, определяне на препродажни цени, паралелна търговия с лекарствени продукти, обезщетения за вреди от нарушения на правото на конкуренцията.

Елеонора съветва водещи световни фармацевтични компании за тяхната дейност в България, включително, но не само провеждане на клинични изпитвания, въвеждане на нови молекули на българския пазар, преговори за цени и отстъпки с НЗОК, процесуално представителство по административни дела, свързани с ценовите регулации, лицензиране на търговци на едро с фармацевтични продукти, подготовка на търгове за дистрибутори, структуриране на дистрибуторски системи, изготвяне на всички договори на фармацевтичните компании.

Елеонора работи свободно на английски и италиански език и има добри познания по френски и руски език. Тя е автор на редица правни статии за водещи издания, като e-Concurrence и Wolters Kluwer.

Елеонора е официалният докладчик на Oxford Competition Law за практиката на българските органи по право на конкуренцията. Legal500 определи Елеонора за „Изгряваща звезда“ в областта на фармацевтичното право за 2020 г.