Законопроектът за мерките по време на извънредното положение е внесен в НС

17.03.2020

В края на работния ден на 16 март на интернет страницата на Народното събрание бе качен очакваният законопроект (https://www.parliament.bg/bills/44/054-01-24.pdf) за мерките по време на извънредното положение.

С предложения законопроект:

  • се възвеждат в законови норми всички мерки и забрани, постановени от министъра на здравеопазването в неговата заповед от 13 март;
  • дава се право на министъра на здравеопазването да предприема нови мерки и забрани в зависимост от развитието на епидемията;
  • се спират всички срокове в производствата пред съд (освен наказателните), арбитраж, държавната администрация и съдебните изпълнители;
  • посредством промени в Кодекса на труда е дадена възможност на работодателите да въвеждат едностранно работа от разстояние и непълно работно време, да преустановяват работа, както и да предоставят на служителите ползването на платения им годишен отпуск.

Законопроектът предвижда и редица други мерки в областта на образованието, социалното осигуряване, обществените услуги и др. и засилва наказателните санкции за неспазване на карантинните мерки в здравния сектор.

Очаквайте на тази страница повече подробности и практични коментари по отделни мерки и регулации в контекста на извънредното положение от нашите юристи. Целият ни екип е на разположение за разяснения и съвети, затова не се колебайте да ни потърсите с конкретни въпроси.

За запитвания или повече информация пишете на law.office@tbp.bg или на Вашия адвокат от дружеството ни. Достъпни сме и по телефона, както обикновено.

Екипът на TBK