Малко история

Старшите юристи в Адвокатско дружество „Цветкова, Бебов и съдружници“ (предишно наименование „Цветкова, Бебов, Комаревски“) работят заедно от 1998 г. Преди да бъде регистрирана като професионално адвокатско дружество в съответствие с действащия Закон за адвокатурата (2004 г.), практиката беше известна като „Ландуел България” ООД, а то на своя ред наследи правната практика на „ПрайсуотърхаусКупърс правни и данъчни консултанти” ООД през 2002 г.

Адвокатското дружество е вписано в Софийска адвокатска колегия и в Софийски градски съд.

Ние съзнаваме, че практикуването на адвокатската професия вече не е въпрос само на навик, рефлекс или рутина.
В 21-ви век и в рамките на Европейския съюз правото е повече от всякога предмет на непрекъснати, динамични и всеобхватни промени. Затова ние подхождаме към предоставянето на правни услуги с убедеността, че е наложително да сме информирани възможно най-рано за предстоящи промени в правната уредба, да усъвършенстваме познанията си в правото непрекъснато, да държим връзка с клиентите си и ги уведомяваме за предстоящите новости.

НАШАТА МИСИЯ

Понастоящем, дружеството има следните вътрешни групи:

 

Въведохме вътрешната специализация през 2005 г. и се гордеем с наличието на специализирани групи със задълбочени познания в отделните области на правото и практиката, както и с отличителни познания в определени индустрии. Същевременно отделните вътрешни групи работят заедно в множество съвместни проекти или сделки – подход, който създава синергия между отделните специализирани познания.

Специализацията също изисква постоянно обновяване на знанията и ние се стремим, не да следваме, а да предхождаме промените в законодателството, да се запознаваме с тези промени в дълбочина и да бъдем в услуга на нашите клиенти като им предоставим навременни и проактивни съобщения за такива предстоящи промени.

В допълнение към предоставяне на услуги за нашите бизнес клиенти, ние активно предоставяме безплатни правни услуги и на някои организации с нестопанска цел.