Irina Tsvetkova

Ирина Цветкова

team-line-01 irina.tsvetkova@tbp.bg

ПОЗИЦИЯ:

Управляващ съдружник, Адвокат

ОБРАЗОВАНИЕ:

Софийски университет „Св. Климент Охридски” (Факултет по право, Магистър по право)

team-line-02

ЕЗИЦИ:

  • български
  • английски
  • френски
  • италиански

team-line-02

ЧЛЕН:

Адвокатска колегия – София, Международна адвокатска колегия

team-line-02

СФЕРИ НА ЕКСПЕРТИЗА:

Преобразувания и придобивания, Търговски сделки, Корпоративно право, Банково право