Какви са правилата при новата извънредна епидемична ситуация в България?

14.05.2020

От днес България вече не е в извънредно положение, но в извънредна епидемична обстановка („ИЕО“). Двете положения се различават в правното си значение, но практически разлика в наложените мерки няма. Новата ИЕО е в сила до 14 юни 2020г.

ИЕО изисква министърът на здравеопазването да издаде нови заповеди за противоепидемичните мерки. Към настоящия момент са издадени четири нови заповеди, които уреждат различни сфери:

1.  Ограничения по отношение на бизнеса (Заповед № 263, достъпна на български език тук)

Ключови моменти:

 • Молове, закрити площи на барове /ресторанти/кафенета, дискотеки остават затворени до  14 юни 2020г.;
 • Банкови офиси, застрахователни офиси, хранителни магазини, аптеки в моловете могат да работят;
 • Забраняват се организирани мероприятия на повече от 10 души с някои изключения;
 • Общините могат да въвеждат специални мерки на местно ниво.

2. Задължения за работодателите (Заповед № 262, достъпна  на български език тук)

Ключови моменти:

 • при възможност работодателите се насърчават да предлагат дистанционна форма на работа за служителите си;
 • когато е невъзможно прилагане на дистанционна форма на работа, работодателят задължително въвежда поне следните мерки:  
  • дезинфекция съгласно алгоритъм, одобрен в Заповедта (Приложение № 1);
  • недопускане на служители с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, хрема и други);
  • инструктаж на служителите за правилна хигиена на ръцете, съгласно правилата в Приложение № 2 от Заповедта;
  • работодателят е задължен да предостави сапун, вода и дезинфектант;
  • осигуряване на физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м.;
  • осигуряване на специални предпазни средства на служителите (маски, ръкавици) – в зависимост от риска от заразяване;
 • Служители, които работят директно с потребители трябва да носят маска и предпазен шлем. Или може да бъде поставено предпазно стъкло между служителя и потребителя;
 • В обектите следва да се спазват следните изисквания:
  • потребителите трябва да спазват дистанция от поне 1,5 м., включително докато чакат пред обекта;
  • да се осигури на потребителите дезинфектант на входа на обекта;
  • да се създаде организация за контрол на  входа на обекта по отношение на броя влизащи лица; да се спазва физическа дистанция в и извън обекта от страна на чакащите потребители; 
  • да се поставят информационни табели с информация за: задължението на потребителите да спазват дистанция; да носят маска в обекта; да спазват хигиена на ръцете.  Допустимо е предоставянето на тази информация по друг начин (например чрез аудио запис);
 • Заповедта е валидна  до 14 юни 2020г.

3. Задължителна изолация и болнично лечение (Заповед №  264, достъпна на български език тук)

 • някои категории лица, болни от COVID-19, подлежат на болнично лечение или на лечение в домашни условия за период от 28 дни;
 • предвидени са специални разпоредби във връзка с изолацията;
 • Заповедта се прилага до изричната й отмяна.

4. Ограничения на пътуванията (Заповед № 265, достъпна на български език тук)

 • въведена е обща забрана за влизане на територията на България до 14 юни 2020г. Забраната има редица изключения, които са специфични и не позволяват командировки в други държави;
 • ако лице влезе на територията на страната, то подлежи на 14-дневна карантина.

В допълнение, някои от вече въведените мерки, продължават да се прилагат, като например:

 • компенсации (мярката 60/40) се изплащат до 30 юни 2020г. Всички условия и изисквания остават непроменени; 
 • работодателите могат едностранно да въведат работа от вкъщи за служителите си;
 • работодателите могат да въведат непълно работно време съгласно опростена процедура, предвидена в Кодекса на труда;
 • работодателите могат едностранно да предоставят ползването на платен отпуск на служителите си;
 • на някои категории служители, които се ползват от закрила, не може да им бъде отказано ползването на отпуск.

За повече информация можете да се обърнете към:

адв. Милеслава Богданова-Мишева, старши правен консултант
Mileslava.Bogdanova@tbp.bg