Konstantin Mladenov

Константин Младенов

Правен консултант, адвокат

 

team-line-01 konstantin.mladenov@tbp.bg

ОБРАЗОВАНИЕ:

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Магистър по право

ЕЗИЦИ:

  • български
  • английски
  • френски

ЧЛЕН:

Софийска адвокатска колегия

Константин е адвокат към Адвокатско дружество „Цветкова, Бебов и съдружници“, който практикува и развива своя опит в областта на корпоративното право, търговските сделки, сливанията и придобиванията. Проявява интерес също така към регулацията на информационните технологии и данъчните режими.

Константин е участвал в изготвянето на правни анализи на дружества/активи в контекста на предстоящи сделки по сливания и придобивания. Също така е участвал в подготовката и структурирането на сделки за придобиване на активи или дялове/акции на дружества от различни пазарни сектори.

Наред с това, Константин осъществява цялостно корпоративно обслужване на дружества, преглед на договори и друга търговска документация, както и предоставя правни становища по регулаторни въпроси.

Константин е магистър по право от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Член е на Софийска адвокатска колегия. Говори български, английски и френски език.