Международно право и регулация на ценните книжа

Автори: Лидия Шумкова, Дамян Лешев, Петър Иванов и Николай Бебов

Август 2018 г., издателство Юрис Пъблишинг

Лидия Шумкова, Дамян Лешев, Петър Иванов и Николай Бебов са съавтори на главата, посветена на България, във второто наскоро публикувано издание на авторитетното заглавие на издателство Юрис Пъблишинг „Международно право и регулация на ценните книжа“. Публикацията е под общата редакция на Денис Кембъл – Директор на Центъра за международни правни проучвания.

http://www.jurispub.com/Bookstore/All-Books-by-Title/International-Securities-Law-and-Regulation-Second-Edition.html