Magdalena Trendafilova

Магдалена Трендафилова

Адвокат

 

team-line-01 magdalena.trendafilova@tbp.bg

ОБРАЗОВАНИЕ:

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Магистър по право

ЕЗИЦИ:

  • български
  • английски
  • немски

ЧЛЕН:

Софийска адвокатска колегия

Магдалена Тендафилова е адвокат, член на Софийска Адвокатска Колегия, с повече от 14 години опит в областта на трудовото и договорното право, защита на личните данни и процесуално представителство в тази връзка.

Магдалена съветва множество международни и български клиенти във връзка с (i) изготвяне на документи в областта на трудовото право и защита на личните данни, в това число трудови договори правила, заповеди и процедури, споразумения, уведомления и съгласия за обработване на лични данни; (ii) заетост на служители от трети страни (iii) дисциплинарни процедури и процедури по уволнения (в това число масови уволнения) (iv) изготвяне и прекратяване на договори за управление (v) процесуално представителство във връзка трудово-правни спорове и производства във връзка със защита от дискриминация.

Тя участва активно в имплементирането на изискванията на Общия регламент за защита на данните и на нужната документация в дружества от различни сектори.