Маргарита Живкова

team-line-01 margarita.zhivkova@tbp.bg

ПОЗИЦИЯ:

Правен консултант

ОБРАЗОВАНИЕ:

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Магистър по право

team-line-02

ЕЗИЦИ:

  • български
  • английски

team-line-02

СФЕРИ НА ЕКСПЕРТИЗА:

Търговски сделки, Корпоративно право