Mariana Velichkova

Мариана Величкова

team-line-01 mariana.velichkova@tbp.bg

ПОЗИЦИЯ:

Външен сътрудник, Адвокат

ОБРАЗОВАНИЕ:

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – Правен факултет – Магистър по право

team-line-02

ЕЗИЦИ:

  • български
  • английски
  • немски

team-line-02

ЧЛЕН:

Софийска адвокатска колегия

team-line-02

СФЕРИ НА ЕКСПЕРТИЗА:

Търговски сделки, Вещно и строително право, Трудово право, Енергийно право