Martina Dimitrova

Мартина Димитрова

Старши правен консултант, Адвокат

 

team-line-01 martina.dimitrova@tbp.bg

СФЕРИ НА ЕКСПЕРТИЗА:

Търговски сделки, Корпоративно право

 

ОБРАЗОВАНИЕ:

Софийски университет „Св. Климент Охридски” (Факултет по право, Магистър по право)

ЕЗИЦИ:

  • български
  • английски
  • руски

ЧЛЕН:

Софийска адвокатска колегия

Мартина е адвокат, член на Софийска Адвокатска Колегия и старши правен консултант, част от екипа на кантората, който участва в различни проекти в областта на корпоративното право, инвестиционното право, защитата на личните данни, трудовото право и вещното право.

Наскоро тя взе участие в обширен инвестиционен проект за издаване на сертификат за клас инвестиция за дружество в сектора на железопътния транспорт, като инвестицията бе на значителна стойност.

Освен това тя участва активно в имплементирането на изискванията на Общия регламент за защита на данните и на нужната документация в дружества от различни сектори, включително и такива в областта на газоснабдяването и фармацевтичната промишленост.

Мартина се занимава и с много други въпроси от търговски и корпоративен характер, включително учредяване на командитно дружество с акции (вид дружество, което рядко се среща в България), в извършването на дю дилиджънс анализи и др.