Mirela Hristova

Мирела Христова

Старши правен консултант, Адвокат

 

team-line-01 mirela.hristova@tbp.bg

ОБРАЗОВАНИЕ:

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ , Магистър по право

ЕЗИЦИ:

  • български
  • английски
  • немски

ЧЛЕН:

Софийска адвокатска колегия

Мирела е старши правен консултант в „Цветкова, Бебов и съдружници“ с опит в корпоративното право и търговските сделки, M&A (преобразувания и придобивания) и трудово право.

Мирела предоставя широка гама от правни услуги, фокусирайки се главно върху корпоративни и търговски сделки, преобразувания и придобивания, трудово право и право на интелектуалната собственост.

Мирела е участвала в изготвянето на различни правни анализи, свързани със сделки за преобразувания и придобивания в различни пазарни сектори, както и в проекти, свързани с прехвърляне на активи и разнообразни корпоративни реорганизации.

Мирела има опит в консултирането на компании по редица въпроси на трудовото право, като например изготвяне и преглед на трудови договори, вътрешни политики, включително по въпроси, свързани с провеждането на дисциплинарни производства.

Фокусът на Мирела в областта на интелектуалната собственост е върху регистрацията, подновяването и наблюдението на търговски марки, както и върху процедурите по опозиция.