Николай Бебов

team-line-01 nikolay.bebov@tbp.bg

ПОЗИЦИЯ:

Управляващ съдружник, Адвокат

ОБРАЗОВАНИЕ:

Софийски университет „Св. Климент Охридски” (Факултет по право, Магистър по право); Колумбийски университет, Правен факултет, Ню Йорк – Магистър по Право

team-line-02

ЕЗИЦИ:

  • български
  • английски
  • руски

team-line-02

ЧЛЕН:

Софийска адвокатска колегия; Международна адвокатска асоциация

team-line-02

СФЕРИ НА ЕКСПЕРТИЗА:

Право на капиталовите пазари, Банково право, Енергийно право, Авиационно финансиране, Право на Европейския съюз