България е една крачка по-близо до транспонирането на Директивата относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза

През 2019 г. на ниво Европейски съюз („ЕС“ или „Съюз“) беше приета Директива (ЕС) 2019/1937 относно защитата на лицата, които…

КЪМ ПУБЛИКАЦИЯТА

Промяна на изискванията към маркировката за рециклиране върху опаковки на продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци

С изменението на Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки с ДВ, бр. 2 от 08.01.2021 г., бяха направени изменения…

КЪМ ПУБЛИКАЦИЯТА

Без снимки и информация за семейно положение – какви лични данни могат да събират потенциалните работодатели от кандидатите за работа?

Потенциалните работодатели могат да събират лични данни от кандидати за работа само доколкото тези данни са абсолютно необходими за нормалното…

КЪМ ПУБЛИКАЦИЯТА

По-кратки отчетни периоди при сумираното работно време и по-малко трудов стаж за платен годишен отпуск – какво въведоха последните изменения в Кодекса на труда?

Динамичната 2020 г. в самия ѝ край изпращаме с много на брой, а някои – и доста съществени – промени…

КЪМ ПУБЛИКАЦИЯТА

Щитът за личните данни в отношенията между Европейския съюз и Съединените щати е невалиден – а сега накъде с трансферите на лични данни към САЩ?

Далеч от проблемите, свързани с разпространението на COVID-19, в разгара на лятото, Съдът на Европейския съюз постанови ново решение, с…

КЪМ ПУБЛИКАЦИЯТА

Екипът по финансови услуги на „Цветкова, Бебов, Комаревски“ консултира Илевън Кепитъл по отношение на първото първично публично предлагане на акции (IPO) в България след 2018г.

Екипът по финансови услуги на „Цветкова, Бебов, Комаревски“ консултира Илевън Кепитъл във връзка с първото първично публично предлагане на акции…

КЪМ ПУБЛИКАЦИЯТА

Осигуряване на безопасно работно място в условията на очаквана епидемия – въпроси и отговори

Бързото разпространение на вирус COVID-19 (коронавирус) всекидневно поставя под изпитание възможността на българските работодатели да организират адекватно работния си процес.…

КЪМ ПУБЛИКАЦИЯТА

Ограниченията на паралелната търговия с лекарства в практиката на Съда на ЕС, Европейската Комисия и Комисията за защита на конкуренцията

Целта на статията е да очертае основните аспекти на ограниченията на паралелната търговия с лекарствени продукти и да прегледа най-важните…

КЪМ ПУБЛИКАЦИЯТА

Нов Регламент на ЕС регулира директно присъствието на бизнесите онлайн. Всички корпоративни сайтове и средства за електронна комуникация с потребители ще следва да се съобразят с регулациите за защита на личното пространство в мрежата

Регламентът за неприкосновеността на личния живот и електронните съобщения (Регламент ePrivacy) е втората стъпка след приемането на Общия регламент относно…

КЪМ ПУБЛИКАЦИЯТА

„Цветкова, Бебов, Комаревски“ съветва „Бомбардие“ при сключването на договор за обществена поръчка на стойност 185 млн. лева

Адвокатско дружество „Цветкова, Бебов, Комаревски“ консултира италианското подразделение на една от водещите компании в световното производство на продукти за железопътния…

КЪМ ПУБЛИКАЦИЯТА

Адвокат Богданова със сертификация от Международната асоциация на професионалистите по лични данни

Адвокат Милеслава Богданова-Мишева, старши правен консултант в Адвокатско дружество „Цветкова, Бебов, Комаревски“, е вече сертифициран специалист по защита на личните…

КЪМ ПУБЛИКАЦИЯТА

Промени в последния законопроект за изменение на ЗЛПХМ, засягащи фармацевтичния сектор

На 05.07.2019 г., с необичайна законодателна техника, Министерството на здравеопазването („МЗ“) публикува за „предварително информиране на обществеността“ обширни проектопромени в…

КЪМ ПУБЛИКАЦИЯТА

Цветкова, Бебов, Комаревски – юридически консултант на Deutsche Bahn по покупката на имоти на „Вагоноремонтен завод Карлово“ (в несъстоятелност)

Екипът на Цветкова, Бебов, Комаревски извърши правен анализ и съдейства на дъщерното на Deutsche Bahn дружество и лицензиран български товарен…

КЪМ ПУБЛИКАЦИЯТА

„Цветкова, Бебов, Комаревски“ – консултант на EEMH при продажбата на неговото акционерно участие в „Нова Броудкастинг Груп“ АД

Горди сме, че екипът на „Цветкова, Бебов, Комаревски“ (наред с Mayer Brown като водещ юридически съветник) консултира Eastern European Media…

КЪМ ПУБЛИКАЦИЯТА