Ново решение на Съда на Европейския съюз за съгласието за бисквитки на интернет страници

08.10.2019

На 1 октомври 2019 г. Съдът на Европейския съюз („СЕС“), голям състав, се произнесе с решение по дело C-673/17 във връзка с даването на съгласие за използването на бисквитки (“cookies”) на интернет страници. Запитването за тълкуване на правото на ЕС е отправено от Федералния върховен съд на Република Германия във връзка с дело между Федерация на организациите на потребители в Германия (“ФОПГ”) и дружество, което предоставя възможност за участие в онлайн игри.

Конкретна тема на спора е даването на съгласие за използване на бисквитки от участниците в промоционална игра, организирана на уебсайта на дружеството. Съгласието е оформено технологично като предварително попълнена кутийка, която потребителят може да размаркира, ако не е съгласен с използването на бисквитки. ФОПГ оспорва даденото така съгласие като несъвместимо с разпоредбите на Общия регламент за защита на данните („ОРЗД“). 

В решението си СЕС постановява, че предварително попълнено поле за съгласие с бисквитки, при което потребителят трябва да премахне отметката, за да откаже съгласието си, не отговаря на изискванията на ОРЗД. Освен това информацията, предоставяна на потребителя, трябва да е ясна и достатъчно подробна, за да може потребителят да разбере как точно функционират използваните бисквитки. Според СЕС, за да бъде осигурено добросъвестно и прозрачно обработване на данните, информацията трябва да съдържа и продължителността на функциониране на бисквитките, както и дали трети лица имат или не възможност за достъп до тях. Понятието за съгласие не трябва да се тълкува по различен начин в зависимост от това дали информацията, която се съхранява на крайното оборудване на потребител, представлява или не лични данни, като според Съда това цели защита на потребителя от всяка намеса в личния му живот.

Решението влияе пряко върху правната и техническа рамка на екосистемата на бисквитките и ще повлия върху имплементирането на тяхната функционалност в рамките на Съюза за напред.

За повече информация можете да се обърнете към:

адв. Димитър Грозданов, Старши правен консултант
Dimitar.Grozdanov@tbp.bg

Мартина Димитрова, Правен консултант
Martina.Dimitrova@tbp.bg

www.tbp.bg

Този материал е съставен с информационна цел и не представлява детайлен правен съвет. Ако искате да получите такъв в контекста на конкретна ситуация, ще се радваме да Ви бъдем от полза. Адвокатското дружество не отговаря за вреди от действия или бездействия, предприети само въз основа на този текст.
©TBK, 2019

Newsletter-Cookies-BG.pdf

Изтеглете статията в PDF