Petar Ivanov

Петър Иванов

Старши правен консултант

 

team-line-01 petar.ivanov@tbp.bg

ОБРАЗОВАНИЕ:

Университет Лудвиг Максимилиан, Мюнхен (Магистър по право, Факултет по право), профил Корпоративно право, право на капиталовите пазари и право на несъстоятелността

ЕЗИЦИ:

  • български
  • английски
  • немски

Петър е част от екипа по Право на финансовите услуги на „Цветкова, Бебов и съдружници“ от 2017 г.

Преди да се присъедини към „Цветкова, Бебов и съдружници“, той е бил студентски асистент в Правния факултет на Университет Лудвиг-Максимилиан в Мюнхен, където е работил в сферата на white collar crime за катедрата по наказателно право на проф. д-р Петра Витиг и е водил упражнение по наказателно право.

Като старши правен консултант и част от екипа по Право на финансовите услуги, Петър работи заедно с Николай Бебов и Дамян Лешев и играе важна роля в проектите на кантората, свързани със сделки на дяловите и дълговите капиталови пазари и банкови финансирания, като предоставя правни становища и транзакционна подкрепа на големи международни банки и корпоративни групи. Петър също така консултира някои от най-големите български банки, инвестиционни посредници и управляващи дружества по широк кръг от регулаторни въпроси, свързани с банковото право и правото на капиталовите пазари.

Петър участва в екипа на „Цветкова, Бебов и съдружници“, консултирал Република България по въпроси на българското право във връзка с емисията на два транша от Средносрочната глобална програма за емисии на Република България на обща стойност от 2,5 млрд. евро, успешно завършена през септември 2020 г. и консултира рамките на първичното публично предлагане на акции на „Илевън Кепитъл“ АД – първото IPO в България от 2018 г, успешно приключено през април 2020 г. Той взе участие и в работата на кантората по голямо банково финансиране, свързано с един от най-големите енергийни проекти в България, както и беше част от екипа консултирал Telus International по въпроси на българското право във връзка с допълнително финансиране в размер на 870 млн. щ.д. предоставено на групата.

Петър е автор и съавтор на редица правни публикации на английски, български и немски език и през 2020 г. беше определен като rising star в сферата на банковото право от IFLR 1000.