Преглед на процедурите за предотвратяване на тръжни манипулации в България (2008-2018)

Автор: Елеонора Матеина

1 Март 2019г, Oxford Competition Law

Статията е налична само на английски език

http://oxcat.ouplaw.com/page/760