Rashko Stoyanov

Рашко Стоянов

Правен консултант

 

team-line-01 rashko.stoyanov@tbp.bg

ОБРАЗОВАНИЕ:

Университет за национално и световно стопанство (Юридически факултет, Магистър по право), Университет Маастрихт (Юридически факултет, Магистър по право на ЕС)

Допълнителни специализации: Университет на Залцбург, Университет на Болоня (University of Salzburg, University of Bologna)

ЕЗИЦИ:

  • български
  • английски
  • немски

Рашко е част от екипа на „Цветкова, Бебов и съдружници“ по Право на финансовите услуги.

Преди да се приседини към адвокатското дружество той е заемал различни експертни длъжности в Министерството на външните работи, Комисията за финансов надзор и Българската народна банка. Също така е работил като стажант (Blue Book Trainee) към Единния съвет за преструктуриране в Брюксел, Белгия.

Професионалният му опит включва консултиране по казуси, свързани с Правото на ЕС, както и подготовка на писмени бележки и правни становища във връзка с процесуалното представителство на българското правителство пред Съда на Европейския съюз.

Той притежава опит в регулирането на пазарите на финансови услуги, в прилагането на законодателството, уреждащо лицензионните и разрешителните режими във финансовия сектор, а също така и в консултирането по различни въпроси, свързани с правната уредба за преструктуриране на финансови институции.

Рашко е автор на редица правни публикации в сферата на Правото на ЕС и понастоящем завършва докторската си дисертация в сеферата на преструктурирането на кредитни институции и инвестиционни посредници.