Свободното движение на данни между ЕС и Обединеното кралство вече е гарантирано

30.06.2021

След Брекзит Обединеното кралство стана трета държава съгласно Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД). В резултат на това прехвърляния на лични данни от ЕС към Обединеното кралство са разрешени само ако нивото на защита на данните в Обединеното кралство е еквивалентно на това в ЕС.

На 28 юни 2021 г. Европейската комисия прие решение за адекватност за Обединеното кралство, като по този начин потвърди наличието на достатъчно ниво на защита на данните в Обединеното кралство. Системата за защита на данните в Обединеното кралство продължава да се основава на правилата, приложими по времето, когато Обединеното кралство все още беше държава членка на ЕС. Обединеното кралство е включило изцяло принципите, правата и задълженията на ОРЗД в своята правна система след Брекзит. Решението на Комисията идва в последния момент, тъй като преходният период за гражданите на ЕС и техните семейства да останат в Обединеното Кралство след излизането му от ЕС, изтече на 30 юни 2021 г.

В резултат на това прехвърлянето на данни няма да бъде засегнато и засега свободното прехвърляне на данни към Обединеното кралство ще остане неограничено. Прехвърлянията на данни за целите на имиграционния контрол в Обединеното кралство са изключени от материалния обхват на решението за адекватност поради скорошно решение на Апелативния съд на Англия и Уелс относно законността и тълкуването на някои ограничения на правата за защита на данните в тази област.

Решението за адекватност включва така наречената „прекратителна клауза“, която строго ограничава неговата продължителност. Това означава, че решението автоматично изтича четири години след влизането му в сила, т.е. на 27 юни 2025 г. Подновяването е възможно само ако Обединеното кралство продължава да осигурява достатъчно ниво на защита на данните. Но дори и през тези четири години, Европейската Комисия може да се намеси по всяко време, ако нивото на защита на данните в Обединеното кралство се отклонява от текущото ниво на защита за ЕС, т.е. Комисията може да спре, отмени или измени решението за адекватност. Ако след четири години Комисията реши да поднови решението за адекватност, процесът на приемане ще започне отново.

За повече информация можете да се обърнете към:

адв. Иля Комаревски, Съдружник
ilya.komarevski@tbp.bg

адв. Милеслава Богданова-Мишева, Старши правен консултант
mileslava.bogdanova@tbp.bg

Мартина Димитрова, Правен консултант
Martina.Dimitrova@tbp.bg