ОБРАЗОВАНИЕ:

Софийски университет „Св. Климент Охридски” (Факултет по право, Магистър по право)

ЕЗИЦИ:

  • български
  • английски
  • немски

ЧЛЕН:

Софийска адвокатска колегия

В Адвокатско дружество „Цветкова, Бебов и съдружници“ Филип е част от практиките по Процесуално представителство и разрешаване на спорове и Фармацевтично право и храни/хранителни добавки/козметични продукти.

Филип има повече от 8 години общ юридически стаж. Опитът му включва търговско и трудово право, както и по-специализирани области като фармацевтичното право или административното право в областта на храни/хранителни добавки/козметични продукти. По-специално Филип има обширен опит в защитата на наши фармацевтични клиенти пред административни органи, в това число, но не само: по отношение на регулация на цени на лекарствени продукти, реимбурсиране, регулиране на рекламата, както и изпълнение на други регулаторни задължения.

В областта на процесуалното представителство, Филип е ангажиран в представителството на клиенти на кантората по търговски, административни и граждански дела пред държавните съдилища, както и в арбитражни производства. Освен това, Филип има сериозен опит в производствата по несъстоятелност, представлявайки клиенти на кантората в производства по несъстоятелност на техни длъжници, както и в производства, функционално свързани с производството по несъстоятелност, в т.ч. отменителни и установителни искове.

Филип е завършил магистратура „Право“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с отличие. Член е на Софийската адвокатска колегия. Владее отлично български, английски и немски език и има базови познания по руски език.