„Цветкова, Бебов, Комаревски“ съветва „Бомбардие“ при сключването на договор за обществена поръчка на стойност 185 млн. лева

04.10.2019

Bombardie

Адвокатско дружество „Цветкова, Бебов, Комаревски“ консултира италианското подразделение на една от водещите компании в световното производство на продукти за железопътния транспорт – Bombardier, при сключването на договор за обществена поръчка с Национална Компания „Железопътна Инфраструктура“ на стойност 185 млн. лева, подписан вчера. Bombardier участва в поръчката като част от консорциум „Плобур“.

Сделката е част от рехабилитацията на железопътната линия Пловдив-Бургас, и предвижда подновяването на сигнализацията в 18 гари, изграждането на нова система за диспечерско управление на влаковото движение и системи за видеонаблюдение и интеграция на нова система за влакова защита European Train Control System. Изпълнението на проекта се осъществява със съфинансиране от Кохезионния фонд на ЕС, Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020.

Екипът на Цветкова, Бебов, Комаревски беше ръководен от оглавяващия отдел „Обществени поръчки“ – адв. Александър Александров, и адв. Димитър Грозданов – старши правен консултант.