Цветкова, Бебов, Комаревски – юридически консултант на Deutsche Bahn по покупката на имоти на „Вагоноремонтен завод Карлово“ (в несъстоятелност)

10.06.2019

Екипът на Цветкова, Бебов, Комаревски извърши правен анализ и съдейства на дъщерното на Deutsche Bahn дружество и лицензиран български товарен железопътен оператор „Ди Би Карго България“ ЕООД със структуриране на сделка по придобиването на комплекс от недвижими имоти и движими активи, част от масата на несъстоятелността на „Вагоноремонтен завод Карлово“.

Инвестицията ще помогне на  „Ди Би Карго България“ да разгърне дейността си като водещ железопътен превозвач на товари в България и нарежда дружеството сред най-големите немски инвеститори у нас.

Сделката беше консултирана и подготвена от адвокатите Мариана Величкова и Димитър Грозданов и координирана от съдружника адв. Иля Комаревски.