20 юбилейна годишна конференция на Македонската фондова борса

29 март 2019, Охрид, Северна Македония

20-а юбилейна годишна конференция на Македонската фондова борса

Дамян Лешев, Съвместен ръководител на екипа по право в областта на финансовите услуги на „Цветкова, Бебов, Комаревски“ и водещ правен експерт по MiFID II, беше гост-лектор на юбилейната 20-а годишна конференция на Македонската фондова борса. Дамян имаше честта да презентира относно транспонирането на законодателния пакет MiFID II в региона. Конференцията бе открита от г-н Зоран Заев – Министър-председател на Северна Македония. На събитието присъстваха множество висши представители на Правителството, на Комисията по ценни книжа и други агенции на Северна Македония, заедно с местната общност на капиталовия пазар. По време на презентацията си Дамян Лешев се спря на основните принципи на законодателния пакет MiFID II, включително режима на стимули, изискванията за най-добро изпълнение и други положения, представляващи предизвикателство пред местните пазарни участници в няколко държави от региона.