ПРОМЕНИ В ПРАВИЛАТА ЗА НАЕМАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ ВЪВЕЖДА НОВИЯТ ЗАКОН ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Съществени промени претърпяха познатите до момента задължения на работодателите да наемат хора с трайни увреждания. Измененията от началото на 2019 г. въведе новият Закон за хората с увреждания.