Цветкова, Бебов, Комаревски – юридически консултант на Deutsche Bahn по покупката на имоти на „Вагоноремонтен завод Карлово“ (в несъстоятелност)

Екипът на Цветкова, Бебов, Комаревски извърши правен анализ и съдейства на дъщерното на Deutsche Bahn дружество и лицензиран български товарен железопътен оператор „Ди Би Карго България“ ЕООД със структуриране на сделка по придобиването на комплекс от недвижими имоти и движими активи, част от масата на несъстоятелността на „Вагоноремонтен завод Карлово“.