Работодателите сами решават дали да уведомят Агенция по заетостта за свободни работни места за хора с трайни увреждания

С приемането през месец януари 2019 г. на новия Закон за хората с увреждания („ЗХУ“) съществено бяха изменени и задълженията на работодателите. Можете да си припомните нашето обобщение на промените тук.