Промени в последния законопроект за изменение на ЗЛПХМ, засягащи фармацевтичния сектор

На 05.07.2019 г., с необичайна законодателна техника, Министерството на здравеопазването („МЗ“) публикува за „предварително информиране на обществеността“ обширни проектопромени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина („ЗЛПХМ“), както и в още десетина закона от сектора на здравеопазването.