„Цветкова, Бебов, Комаревски“ съветва „Бомбардие“ при сключването на договор за обществена поръчка на стойност 185 млн. лева

Адвокатско дружество „Цветкова, Бебов, Комаревски“ консултира италианското подразделение на една от водещите компании в световното производство на продукти за железопътния транспорт – Bombardier, при сключването на договор за обществена поръчка с Национална Компания „Железопътна Инфраструктура“ на стойност 185 млн. лева, подписан вчера. Bombardier участва в поръчката като част от консорциум „Плобур“.