Ново решение на Съда на Европейския съюз за съгласието за бисквитки на интернет страници

На 1 октомври 2019 г. Съдът на Европейския съюз („СЕС“), голям състав, се произнесе с решение по дело C-673/17 във връзка с даването на съгласие за използването на бисквитки (“cookies”) на интернет страници. Запитването за тълкуване на правото на ЕС е отправено от Федералния върховен съд на Република Германия във връзка с дело между Федерация на организациите на потребители в Германия (“ФОПГ”) и дружество, което предоставя възможност за участие в онлайн игри.