Нов Регламент на ЕС регулира директно присъствието на бизнесите онлайн. Всички корпоративни сайтове и средства за електронна комуникация с потребители ще следва да се съобразят с регулациите за защита на личното пространство в мрежата

Регламентът за неприкосновеността на личния живот и електронните съобщения (Регламент ePrivacy) е втората стъпка след приемането на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД, известен също като GDPR) към хармонизация на защитата на личните данни в ЕС. Предмет на регламента е обработката на електронни съобщителни данни от доставчиците на електронни съобщителни услуги.