Ограниченията на паралелната търговия с лекарства в практиката на Съда на ЕС, Европейската Комисия и Комисията за защита на конкуренцията

Целта на статията е да очертае основните аспекти на ограниченията на паралелната търговия с лекарствени продукти и да прегледа най-важните решения на Съда на ЕС, посветени на тази тема, т.е. решения по съединени дела C-2/01 P и C-3/01 (Bayer / Adalat); дело C-277/87 (Sandoz); съединени дела C 501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P и C 519/06 P (GSK, Испания); присъедини дела от C 468/06 до C 478/06 (GSK, Гърция) и дело T 321/05 (AstraZeneca).