Робо-адвокати – предизвикателствата, пред които новата технологична революция изправя юристите

Изкуственият интелект (ИИ) заема все по-съществена роля в нашето ежедневие. Неговото влияние и приложимост се разрастват с главоломни темпове. По всяка вероятност ИИ ще ни промени така, както никоя индустриална революция до този момент не го е направила. Според главния изпълнителен директор на Гугъл, Сундар Пичай, ИИ е по-важен за човечеството от огъня и електричеството.