COVID-19 и GDPR: Могат ли работодателите да изискват информация относно здравословното състояние на служителите си?

Без съмнение понастоящем приоритет на държавата и на бизнеса е да ограничи разпространението на COVID-19 чрез въвеждането на разнообразие от мерки. От работодателите, наред с други задължения, се очаква да допълнят оценките си на риска на работното място и да предвидят правила за действие при установяване на болен служител, контакт с установено заразено лице и др.

Работодателите са длъжни да обновят оценките на риска на работните места относно разпространението на COVID-19

Във време на въведено извънредно положение в страната с оглед овладяването на разпространението на COVID-19 един от основните въпроси, който си задават всички работодатели се оказа дали спецификите и възможностите на трудовата им дейност позволяват въвеждане на дистанционна форма на работа или не. Съответно, доколко опасно е работниците и служителите, работещи „на терен“ да продължат да извършват трудовите си функции при риск от заразяване.