Български и Европейски мерки, свързани с финансовите пазари

В контекста на всеобхватните мерките за ограничаване на разпространението на COVID-19, съответно за намаляване на негативните икономически последици от същите, Българска народна банка (БНБ) също обяви на 19 март пакет от мерки насочени към банките, върху които упражнява надзор, с оглед на потенциалната икономическа стагнация и очакваните затруднения по обслужването на кредитните задължения.

Какво могат да предприемат работодателите според Закона за извънредното положение?

С приетия Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народно събрание („Законът“) влизат в сила и промени в Кодекса на труда. С тях се облекчават някои предвидени понастоящем процедури, за да могат работодателите бързо да адаптират дейността си с оглед овладяването на разпространението на COVID-19. Промените ще влязат в сила след обнародването на Закона в „Държавен вестник“ тази седмица.