Удължаване на сроковете за обявяване на годишните финансови отчети и декларациите за липса на дейност

С повторно приетия и обнародван на 24.03.2020 г. Закон за мерките и действията по време на извънредното положение („Закон за извънредното положение“) се удължават сроковете в Закона за счетоводството за публикуване на годишните финансови отчети и декларациите за липса на дейност през 2020 г.

Екипът по финансови услуги на „Цветкова, Бебов, Комаревски“ консултира Илевън Кепитъл по отношение на първото първично публично предлагане на акции (IPO) в България след 2018г.

Екипът по финансови услуги на „Цветкова, Бебов, Комаревски“ консултира Илевън Кепитъл във връзка с първото първично публично предлагане на акции (IPO) в България след 2018 г.