Възможни действия на БНБ във връзка с пандемията от COVID-19

В последните седмици пандемията от COVID-19 доведе до невиждани от над 10 години сътресения на световните финансови пазари. Докато за момента реалната икономика носи основната тежест на удара, централните банки и правителства по целия свят предприемат спешни мерки, за да гарантират ликвидност в държавните икономики, да осигурят достъп до финансиране за малкия и среден бизнес и да предотвратят „заразяване“ на финансовия сектор.[1]

Работа от вкъщи по време на извънредно положение – какво може работодателят и какво не?

След като на 23.03.2020 г. с Указ №71 на Президента на Републиката беше обнародван новият Закон за действие по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., за работодателите възникнаха редица въпроси. Един от най-често срещаните случаи е въвеждането на работа от разстояние.

Съдебните и изпълнителни дела спират за времето на извънредното положение

За разлика от изпълнителната и законодателната власт, които по време на извънредното положение ще работят на пълни обороти, животът в съдебните зали спира. Единственото изключение са някои наказателни и неотложни граждански дела, които все пак ще бъдат разглеждани, но при закрити врата, при силно ограничение на принципа на публичността.