Електронният подпис – улеснение при извънредно положение

В условията на извънредно положение необходимостта от електронно подписване на документи очаквано нараства– бизнесът следва да продължи да функционира и когато е управляван от дистанция, а това неминуемо изисква ежедневно подписване на документи – пълномощни, договори, заваления, декларации други.