Нови задължителни мерки за работодателите: дезинфекция и ограничаване на преките контакти

Със Заповед № РД 01-219 от 02.04.2020 г. на министъра на труда и социалната политика („Заповедта“) бяха въведени нови мерки за работодателите с цел превенция на риска от разпространение на COVID-19.