Пътят на България към ERM II – актуални развития

Наред с множеството социално-икономически промени, които настъпват във връзка с мерките за справяне с COVID-19, правителството на България подсказа, че се преразглежда и планът за действие, свързан с намеренията на страната за присъединяване към Валутния механизъм II („ERM II“).