Какви са правилата при новата извънредна епидемична ситуация в България?

От днес България вече не е в извънредно положение, но в извънредна епидемична обстановка („ИЕО“). Двете положения се различават в правното си значение, но практически разлика в наложените мерки няма. Новата ИЕО е в сила до 14 юни 2020г.