Доклад за конвергенция 2020 и ERM II

На 10.06.2020г. Европейската комисия (ЕК) и Европейската централна банка (ЕЦБ) публикуваха дългоочаквания Доклад за конвергенцията за 2020г. (Доклад 2020г.), чрез който се докладва на Съвета на ЕС относно постигнатия напредък на държавите членки, които не са част от Еврозоната, в изпълнението на техните задължения във връзка с икономическия и паричен съюз (т.е. с присъединяването им към единната валута).