Финансовата подкрепа от държавата за запазване на работни места продължава – какво промени новото постановление за Мярката 60/40?

С поредното удължаване на извънредната епидемична обстановка в България, този път до 31 юли 2020 г., актуален продължава да е въпросът за затрудненията, които изпитват работодателите заради редуциране на своята дейност и приходи, причинено от разпространението на COVID-19.