Членството в ERM II и Банковия съюз

Малко повече от две години, след като България направи своята официална заявка да се присъедини към Валутния механизъм II („ERM II“) и Банковия съюз, Европейската централна банка („ЕЦБ“) и Българската народна банка („БНБ“) обявиха две много важни решения на 10 юли 2020г. във връзка с: