Щитът за личните данни в отношенията между Европейския съюз и Съединените щати е невалиден – а сега накъде с трансферите на лични данни към САЩ?

Далеч от проблемите, свързани с разпространението на COVID-19, в разгара на лятото, Съдът на Европейския съюз постанови ново решение, с което за втори път в рамките на последните няколко години постави на изпитание трансферите на лични данни през Океана.

Работодателите нямат право да разкриват самоличността на служители с установен COVID-19, не могат да питат за здравен статус на служители при работа от вкъщи

Работният колектив трябва да бъде уведомен, ако е бил в контакт със служител с установен по категоричен начин COVID-19, но самоличността на заразения служител трябва да бъде запазена в тайна. Противното би поставило работодателя в нарушение на Общият регламент относно защитата на данните, счита Комисия за защита на личните данни („КЗЛД“), защото ще представлява неправомерно обработване на медицинска информация.

Работодателите могат да изискват от служителите задължително тестване за установяване на заразени или преносители на COVID-19

Рискът от претърпяване на икономически загуби от работодателя и възможността за по-голямо взривно разпространение на заразата от COVID-19 – това са основните аргументи, които според Комисия за защита на личните данни („КЗЛД“) могат да използват работодателите, за да обосноват нуждата от задължително тестване за служителите си.