По-кратки отчетни периоди при сумираното работно време и по-малко трудов стаж за платен годишен отпуск – какво въведоха последните изменения в Кодекса на труда?

Динамичната 2020 г. в самия ѝ край изпращаме с много на брой, а някои – и доста съществени – промени в Кодекса на труда, обнародвани в „Държавен вестник“ на 18 декември 2020 г. Част от тях обобщаваме по-долу: