Лицензионен режим на търговията с природен газ

От 1 януари 2021 г. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) започна да приема заявления за издаване на лицензия за търговия с природен газ. Такава ще е необходима за всички лица, които търгуват с природен газ след 30 септември 2021 г.